Majątek

Informacje o majątku jakim dana jednostka dysponuje (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f)


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku nie posiada nieruchomości ani samochodu służbowego.
Kolegium korzysta na zasadzie użyczenia, z pomieszczeń biurowych znajdujących się budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Na majątek Kolegium składa się:


1. standardowe wyposażenie biura,
2. oraz sieć komputerowa z dostępem do internetu.

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-06-30 14:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2009-10-02 15:12:15)