Słowniczek

Słowniczek zamieszczonych skrótów:

1. SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

2. tel. - telefon,

3. kpa – Kodeks postępowania administracyjnego,

4. Dz. U. – Dziennik Ustaw,

5. art. – artykuł,

6. poz. – pozycja,

7. ust. – ustęp,

8. lit. - litera,

9. ze zm. – ze zmianami,

10. w zw. – w związku,

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-06-30 14:52:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-12-10 15:11:39)