☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 2014r.

 

 

Słupsk, dnia 22 grudnia 2014r.

SKO.41.VII-8331/147/14                                                         

Obwieszczenie

         Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia strony o decyzji Kolegium:

- Nr SKO.41.VII-8331/147/14 z dnia 29 października 2014r. uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję Wójta Gminy Słupsk w sprawie odmowy ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce Nr 318/14, położonej w Siemianicach, gmina Słupsk.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie – informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34.

Autor - Izabela Baranowska

Słupsk, dnia 20 sierpnia 2014r.                                                      

SKO.41/VII-8331/114/14

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony o decyzji Kolegium:

- Nr SKO.41/VII-8331/114/14 z dnia 20 sierpnia 2014r. uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję wydaną przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, Zastępcę Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 7 lipca 2014r. Nr PP.6733.3.2014 o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SLU0401D (składającej się z wieży kratowej typ BOT-E2 H = 48 m z systemem antenowym i urządzeniami sterowania u podstawy wieży) w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 424/1.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni, licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. Zjednoczenia 16a,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dębnica Kaszubska

Autor - Marek Janta Lipiński

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2014-12-22)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2014-10-24 14:13:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2014-12-22 14:59:58)

 
liczba odwiedzin: 465580

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X