☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2015r

SKO.450.28.2015                                                                

Słupsk, dnia 01 grudnia 2015r.=

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Informuje społeczeństwo    

Stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), o wydaniu postanowienia z dnia 15 czerwca 2015r. Nr SKO.450.28.2015 mocą którego zawieszono z urzędu postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania P4 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 6 marca 2015r. Znak GB.6733.43.2013 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargi na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 29 października 2014r. Nr SKO.41/VII-8331/147/2014 uchylającą decyzję Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 września 2014r. Znak GB.6733.43.2013 odmawiającą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 318/4 położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk.

Autor - Anna  - Łońska - Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.73.2015                                                      

Słupsk, dnia 29 października 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia, że w dniu 21 września  2015r. zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 27 maja 2009r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (znak spr. G.BD.7331-37/09) wydanej przez Wójta Gminy Ustka.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Autor - Anna Łońska Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.28.2015                                                               

  Słupsk, dnia 01 grudnia 2015r.

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Informuje społeczeństwo      

Stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), o wydaniu postanowienia z dnia 15 czerwca 2015r. Nr SKO.450.28.2015 mocą którego zawieszono z urzędu postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania P4 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 6 marca 2015r. Znak GB.6733.43.2013 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargi na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 29 października 2014r. Nr SKO.41/VII-8331/147/2014 uchylającą decyzję Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 września 2014r. Znak GB.6733.43.2013 odmawiającą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 318/4 położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku.

Autor - Izabela Baranowska                        

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 29 października 2015r.

 

SKO.450.60.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr RGKiRW 7331/6/06 z dnia  6 marca 2006r. wydanej przez Wójta Gminy Damnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino.

                Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku oraz Urzędzie Gminy Damnica.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica (wywieszenie obwieszczenia: Urząd Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń we wsiach Dębniczka, Budy i Bięcino).

                Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Anna Łońska - Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2015-11-06)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2015-11-06 14:11:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2015-12-02 15:47:05)

 
liczba odwiedzin: 465590

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X