☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o skargach do WSA w 2018r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 listopada 2018r.

SKO.50.167.2018

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.160.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r.,  orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 czerwca 2018r. (znak sprawy RRG.6733.8.2018) dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnych o numerach: 510, 512, 511/5, 514/14, 511/3, 513/2, 487, 482, 483, 511/4, 486/2, 485, 484, 481, 486/5, 477/5, 475/137, 1020, 480/9, 475/141, 480/11, 480/26, 1191/1, 1221, 1222, 1211, 1193/2, 1193/4, 1194, 1195/12, 1195/13, 1196, 1195/8, 1182/3, 1192, położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa Wieś Lęborska wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Lęborska.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                     Słupsk, dnia 4 września 2018r.

SKO.50.125.2018

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2017r. poz. 1369 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o:

przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, nr SKO.450.48.2018  z dnia 9 maja 2018r orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Studzienice z dn. 15 lutego 2018r., nr RI.6730.32.2017.KW w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 20/8 w Sominach, gm. Studzienice.

           Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo   o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział   w  postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice, oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Sominy

Autor – Anna Łońska - Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Śłupsk, dnia 10 sierpnia 2018r.

SKO.50.114.2018

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.57.2018 z dnia 9 maja 2018r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Człuchów w dniu 27 lutego 2018r. (znak sprawy RP.6733.14.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 203, obręb Stołczno, gm. Człuchów wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Człuchów;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Stołczno.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lipca 2018r.

SKO.50.101.2018

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.4.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Główczyce w dniu 4 grudnia 2017r. (znak sprawy PP.6733.3.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na części działki nr 170, obręb Żelkowo, gm. Główczyce wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Główczyce;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Żelkowo.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 czerwca 2018r.

SKO.50.81.2018

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.24.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Słupsk w dniu 19 stycznia 2018r. (znak sprawy GB.6733.8.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 4/8, obręb Lubuczewo, gm. Słupsk wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubuczewo.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 21 maja 2018r.

SKO.50.58.2018

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.228.2017 z dnia 28 marca 2018r.,  orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji nr 9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 października 2017r. wydanej przez Wójta Gminy Rzeczenica (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo” wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2018r.

SKO.50.4.2018

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1369)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.198.2017 z dnia 8 listopada 2017r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RA.6733.5.2017.DM wydanej w dniu 19 września 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii 110 kV Gałąźnia Mała -  Dębnica Kaszubska w obrębie geodezyjnym Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska (działki nr 15/5, 15/14)

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzynia.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2018-01-30)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2018-01-30 12:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2018-11-28 12:21:38)

 
liczba odwiedzin: 465596

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X