☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja prawo wodne

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 grudnia 2018 r.

SKO.465.18.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. decyzji Nr SKO.465.18.2018, mocą której stwierdzono nieważność decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 marca 2018 r. znak: KM.7021.6.133.2017 w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu położonego w Chojnicach przy ul. Lichnowskiej (dz. nr 696/37) zagospodarowania wód opadowych odprowadzanych z połowy dachu budynku w kierunku działki nr 696/61 na własnym terenie nieutwardzonym, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych w taki sposób, by nie wpływały szkodliwie na działki sąsiednie lub odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu stosownych uzgodnień, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Działając na podstawie art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tut. organ udostępni wnioskującej stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 27 grudnia 2018 r.

Autor: Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2018-12-27)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2018-12-27 10:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2018-12-27 10:40:13)

 
liczba odwiedzin: 465605

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X