☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikaty

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

z dnia 25 marca 2021r.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr 6/ 2021:

 

  1. zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku, że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 25 marca 2021 r. wstrzymaniu na okres 30 dni ulega bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

 

  1. czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa w pkt 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

  1. Sprawy będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie, mając na względzie zasady postępowania administracyjnego, podatkowego jak też egzekucyjnego z pierwszeństwem rozstrzygania spraw z zakresu pomocy społecznej.

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                              Prezes SKO w Słupsku

                                                                                                    - P. Szuwalski  -


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

z dnia 1 marca 2021r.

- w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

 

 

§ 1

 

Zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) informuję o obowiązku:

 

  1. zakrywania na terenie zakładu przy pomocy maseczki ust i nosa jeżeli w miejscach ogólnodostępnych przebywa więcej niż 1 osoba (dotyczy: pracowników, interesantów, osoby obsługi oraz takich pomieszczeń jak pokój pracy, korytarz, sala narad, posiedzeń itp.),

 

  1. używania przyłbic i innych środków ochrony wyłącznie, jako dodatkowy element ochronny wraz z maseczką.

 

 

                                                                                                                                                               Prezes SKO w      

                                                                                                                                                                   Słupsku

                                                                                                                                                               - P. Szuwalski-

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          01.03.2021r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Informuję, że Zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 30 listopada 2020r. nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020r. wyznaczono dzień 28 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Kolegium w zamian za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

                                                                                                Joanna Milewska

                                                                                                Kierownik Biura SKO w Słupsku

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

z dnia 30.11.2020r.

§ 1.

Zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) informuję o obowiązku zakrywania na terenie zakładu, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa jeżeli w miejscach ogólnodostępnych przebywa więcej niż 1 osoba (dotyczy: pracowników, interesantów, osoby obsługi oraz takich pomieszczeń jak pokój pracy, korytarz, sala narad, posiedzeń itp.).

§ 2.

Obowiązuje do czasu odwołania.

§ 3.

Wykonanie powierzyć Kierownikowi Biura.

 

30.11.2020r.

 

Prezes SKO w Słupsku

- P. Szuwalski-

 

 

Wprowadzić w życie następująco:

- powiadomić pracowników i członków Kolegium,

- umieścić BIP Słupsk, na drzwiach (sekretariat) i tablicy ogłoszeń SKO

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2020-11-30)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2020-11-30 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2021-03-25 13:15:19)

 
liczba odwiedzin: 465652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X