☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 lutego 2021r.

SKO.50.18.2021

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.135.2020 z dnia 18 grudnia 2020r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 21 września 2020r. (znak spr.: RI.6730.3.2019.KW) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce 20/8, obręb  Sominy, gmina Studzienice, stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę wieży wolnostojącej o wysokości 62m n.p.t. z instalacją radiokomunikacyjną, składającą się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży, z zaznaczeniem, iż na wieży umieszczone zostaną trzy anteny sektorowe na trzech azymutach (340°, 110° i 220°), zaś każda z anten sektorowych może mieć moc EIRP (równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej anteny) w przedziale 1000≤2000W, a planowany tilt, czyli dopuszczalne pochylenie wiązki promieniowania anteny, został wyznaczony na 0° i 6° - wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice;
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Sominy.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2021-02-16 12:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2021-05-21 13:06:26)
 
liczba odwiedzin: 465614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X