☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie spraw


Przyjmowanie spraw
 


Z racji charakteru organu sprawy przyjmowane są przez samorządowe kolegia odwoławcze głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organ pierwszej instancji.

Zgodnie zaś z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Bezpośrednio do kolegium kierować należy wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadnione i żądania stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych.

Podanie (żądanie) powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres składającego podanie, konkretnie sformułowane żądanie i własnoręczny podpis wnoszącego. W sprawach podatkowych podanie powinno także zawierać konkretne zarzuty w stosunku do zaskarżonego rozstrzygnięcia, istotę i zakres żądania, dowody uzasadniające żądanie.

 

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium


Zakres kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wyznacza generalna klauzula kompetencyjna przypisująca samorządowym kolegiom odwoławczym status organów wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu i województwa samorządowego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Kolegium działa na podstawie wielu ustaw zawierających normy prawa administracyjnego materialnego, w szczególności Kolegium jest właściwe – jako organ odwoławczy – w sprawach:

- ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- pomocy społecznej,
- podatków i opłat lokalnych,
- ochrony środowiska,
- dodatków mieszkaniowych,
- gospodarki nieruchomościami, w tym:

a. podziały nieruchomości,
b. aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste,
c. opłaty adiacenckie.

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-08-01 16:14:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2020-06-24 09:42:43)

 
liczba odwiedzin: 465618

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X