☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opis obiegu spraw

Pracownik Biura Kolegium przyjmuje korespondencję.

Po wpłynięciu pisma (sprawy) sprawdza, czy dotyczy ono sprawy już wszczętej, czy też zapoczątkowuje nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy już zarejestrowanej, zaś w drugim, rejestruje jako nową sprawę. Na każdej korespondencji wpływającej do Kolegium umieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania, numer ewidencyjny oraz podpis pracownika Biura.

Korespondencja z każdego dnia przekazywana jest Prezesowi Kolegium, a w razie nieobecności Wiceprezesowi. Prezes, przeglądając korespondencję, przydziela ją do załatwienia przez siebie, pracowników Biura bądź kieruje ją do rozpatrzenia na posiedzeniach składu orzekającego, wyznaczając skład orzekający. Zwróconą przez Prezesa korespondencję pracownik Biura rozdziela według dyspozycji, wpisując w wokandzie spraw komu została ona przydzielona.

Po przygotowaniu przez członków Kolegium decyzji (postanowień, orzeczeń) podjętych w wyniku rozpatrzenia spraw na posiedzeniach składu orzekającego, są one przekazywane do Biura celem doręczenia stronom postępowania oraz organowi pierwszej instancji wraz z aktami sprawy.

Ostatecznie załatwione sprawy odnotowuje się w rejestrze spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia.

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2004-01-09 15:31:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2004-07-13 09:40:43)

 
liczba odwiedzin: 465635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X