☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs

 UWAGA! - Konkurs na pozaetatowych członków Kolegium został rozstrzygnięty.

Kandydaci rekomendowani przez Zgromadzenie Ogólne SKO:

1. Marta Skrzyńska - Rolbiecka

2. Artur Baryło

3. Martyna Felczak - Wencławska

4. Ewelina Szutenberg - Dargas

5. Renata Nakonieczna

6. Bartłomiej Głowala

7. Elżbieta Kurdasińska

Ww. kandydaci otrzymali największą ilość głosów, a tym samym zostaną  przedstawieni do powołania  Premierowi RP.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 luty 2018r.           

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków pozaetatowych kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

a )  posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

b ) posiadanie wykształcenia wyższego,

c )  wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d ) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 

II.        Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA POZAETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SŁUPSKU”

pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

ul. Jana Pawła II nr 1, pokój 624

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Milewska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2004-10-21 09:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2018-05-14 15:55:33)
 
liczba odwiedzin: 465625

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X