☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika        

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z siedzibą  ul.  Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

sekretariat@slupsk.sko.gov.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Brak podania tych danych uniemożliwia rozpatrzenie podania oraz rozstrzygniecie sprawy administracyjnej.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przemysław Szuwalski
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku nie prowadzi ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno – organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu.
 

W Kolegium znajduje się archiwum decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Strony które brały udział w postępowaniu przed Kolegium mogą się zapoznać z decyzjami i postanowieniami ( z archiwum ) w godzinach pracy Kolegium.

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-06-30 14:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2019-08-01 11:33:17)
 
liczba odwiedzin: 449950

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X